Ταξιδιωτική Ασφάλιση – Πως Δουλεύει / Κριτήρια επιλογής

1) Νομοθεσία και ταξιδιωτική ασφάλιση. Τι προβλέπει ο Νόμος;
Η Ταξιδιωτική ασφάλιση των εκδρομέων είναι προαιρετική. Το Π.Δ. 339/96 περί οργανωμένων ταξιδιών αναφέρει στο άρθρο 4 παρ 1β ότι ο οργανωτής ή / και ο πωλητής ενημερώνουν το καταναλωτή για τη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας στο ταξίδι του. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ταξιδιωτικό πρακτορείο είτε πουλάει εκδρομές άλλων είτε τις δικές του, έχει την υποχρέωση της ενημέρωσης του καταναλωτή ότι μπορεί να του προσφέρει – εφ όσον του ζητηθεί – ταξιδιωτική ασφάλιση με επί πλέον χρέωση.
Επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ το Π.Δ. είναι αόριστο και ασαφές. Αντίθετα η Οδηγία 314 του 1990 της Ε.Ε. πάνω στην οποία στηρίχθηκε το Π..Δ. είναι σαφής και συγκεκριμένη.
Η Οδηγία (Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο β iv) αναφέρεται σε 2 συγκεκριμένους κινδύνους που διατρέχει ο καταναλωτής με σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τις οποίες ο πράκτορας οφείλει να τον ενημερώσει για τη δυνατότητα της ασφαλιστικής του κάλυψης. Α) Για την ακύρωση ταξιδιού του με δική του υπαιτιότητα. Β) Τη κάλυψη των εξόδων του επαναπατρισμού του σε περίπτωση που του συμβεί κάποιο ατύχημα ή ασθένεια.

2) Πόσο απαραίτητη είναι η ταξιδιωτική ασφάλιση πριν το ταξίδι;
Όσοι αποφασίζετε να ταξιδέψετε χωρίς ταξιδιωτική ασφάλιση, καλό είναι να γνωρίζετε τα προνόμια που σας παρέχει στο εξωτερικό ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση – το κοινωνικό σας ταμείο. Στην ιδιωτική ασφάλιση, τα συμβόλαια υγείας προβλέπουν τη κάλυψη σας και για νοσηλείες στο εξωτερικό. Αποζημιώνουν όμως κατά κανόνα απολογιστικά. Δηλαδή η ασφαλιστική σας εταιρία θα αποζημιώσει μόνο αφού της προσκομίσετε τους εξοφλημένους λογαριασμούς. Όταν λοιπόν μας συμβεί «κάτι» εκτός Ελλάδας πρέπει:
α) Να πληρώσουμε όλα τα έξοδα,
β) Να προσκομίσουμε στον ασφαλιστικό μας φορέα (κρατικό ή ιδιωτικό) όλα τα σχετικά έγγραφα, ήτοι: Διαγνώσεις, εξετάσεις, συνταγογραφήσεις, τιμολόγια, κτλ, αφού πρώτα τα έχουμε θεωρήσει στην πλησιέστερη προξενική αρχή,
γ) Τα έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν από την υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (χρέωση 14 – 17? τη σελίδα για ευρωπαϊκές γλώσσες).
Λαμβάνοντας υπ όψιν το υψηλό κόστος των υπηρεσιών υγείας στο εξωτερικό – ειδικά σε χώρες όπως Η.Π.Α. & Καναδάς – κατά τη ταπεινή μου άποψη – η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι επιβεβλημένη σε όποια χώρα και να ταξιδέψουμε, έχουμε – δεν έχουμε συμβόλαιο υγείας.
Συμπέρασμα: Η ταξιδιωτική ασφάλιση συμφέρει γιατί:
1) Κοστίζει ελάχιστα σε σχέση με τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει το πιο μικρό ατύχημα και η πιο απλή αδιαθεσία στο εξωτερικό.
2) Προσφέρει περισσότερες και εξειδικευμένες υπηρεσίες που δεν προβλέπονται συνήθως από τα ατομικά μας συμβόλαια.
3) Καλύπτει άμεσα και επιτόπια πολλά έξοδα χωρίς να βάλουμε κι άλλο το χέρι στη τσέπη.
4) Αποφεύγουμε την γραφειοκρατία εντός και εκτός Ελλάδας.5) Δεν πληρώνουμε μεταφραστικά!!

3) Τι καλύπτει συνήθως ένα συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης;
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Αιφνίδια Ασθένεια εκτός η και εντός νοσοκομείου, έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το ταξίδι να συνεχιστεί για λόγους υγείας, έξοδα υγειονομικής μεταφοράς από το τόπο ενός ατυχήματος προς το πλησιέστερο νοσοκομείο, έξοδα για μεταφορά και διαμονή συνοδού σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο, έξοδα ακυρωτικών ματαίωσης ή αναβολής ταξιδιού για λόγους υγείας, αποζημίωση ακυρωτικών σε περίπτωση διακοπής του για λόγους υγείας, νομική προστασία στο εξωτερικό, κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μας για παραβατικές ενέργειες, αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια αποσκευών και πολλά ακόμη, ανάλογα το συμβόλαιο που θα επιλέξουμε.

4) Σε τι μπορεί να διαφέρουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια;
Οι παράμετροι είναι πολλές. Τα συμβόλαια διαφοροποιούνται ως προς το πλήθος των καλύψεων (ορισμένα είναι πολύ “λιτά” σε καλύψεις), στα κεφάλαια με τα οποία καλύπτονται οι διάφοροι κίνδυνοι, στη κάλυψη της υγείας μας (π.χ. μόνο από ατύχημα ή και ασθένεια), στον τρόπο που αποζημιώνουν (επιτόπια παρέμβαση ή απολογιστικά δηλ αποζημίωση με την επιστροφή μας), στα όρια ηλικίας (πχ μέχρι το 65ο έτος, το 75ο ή και το 79ο!), στις χώρες που καλύπτουν. Π.χ, εμπόλεμες καταστάσεις και πολιτικά κριτήρια εξαιρούν από την ασφάλιση κάποιες χώρες.
Κοινό σημείο όλων των προγραμμάτων που καλύπτουν ασθένειες είναι ότι εξαιρούν: α) Τις παθήσεις που προϋπήρχαν της έναρξης του ταξιδιού β) Τα χρόνια προβλήματα της υγείας μας. Ακόμη καμία δεν αποζημιώνει περιστατικά ασθένειας εφ όσον το ταξίδι γίνεται παρά την απαγόρευση εκ μέρους του θεράποντος ιατρού μας για το αντίθετο, όπως επίσης για προϋπάρχουσες χρόνιες και συγγενείς παθήσεις.

5) Τι προγράμματα μπορούμε να αγοράσουμε;
Μπορούμε να αγοράσουμε κάποιο ασφαλιστήριο πρόγραμμα για 1 και μόνο ταξίδι (Ασφάλιση απλού ταξιδιού). Όμως αν ταξιδεύουμε συχνά, το πιθανότερο είναι να συμφέρει η αγορά ενός προγράμματος ετήσιας διάρκειας, το οποίο καλύπτει τον ταξιδιώτη για πολλαπλά ταξίδια κατά τη διάρκεια του. (Ασφάλιση πολλαπλών ταξιδιών – Ετήσιας διάρκειας).
6) Ποιά η διαφορά μεταξύ Ομαδικής και Ατομικής Ταξιδιωτικής Ασφάλισης;
Ατομική ασφάλιση εννοούμε εκείνη που κάνουμε για λογαριασμό μας και τα κεφάλαια με τα οποία καλυπτόμαστε αφορούν εμάς αποκλειστικά. Ομαδική είναι εκείνη που καλύπτει με τα ίδια ποσά περισσότερα άτομα για το ίδιο ταξίδι, δηλαδή άτομα που αναχωρούν, επιστρέφουν και ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα μαζί. Εδώ υπάρχει όριο στα κεφάλαια με τα οποία ασφαλιζόμαστε. Έτσι σε κάποιο ομαδικό πχ περιστατικό που θα συμβεί στα μέλη ενός γκρουπ μπορεί να αποζημιωθούν αναλογικά και με λιγότερα χρήματα το κάθε ένα, εάν έχει ξεπεραστεί το ανώτατο όριο που προβλέπει το σχετικό συμβόλαιο.
Τα περισσότερα πρακτορεία – οργανωτές ταξιδιών συνάπτουν ομαδικά ασφαλιστήρια, ώστε να καλύπτουν τους πελάτες τους που ταξιδεύουν σε «κλειστά» γκρουπ ή τις μαζικές προγραμματισμένες αναχωρήσεις. Συνήθως οι προσφερόμενες καλύψεις των ομαδικών συμβολαίων είναι απλές και όχι τόσο “πλούσιες” όπως εκείνες των ατομικών προγραμμάτων αλλά με σαφώς χαμηλότερο κόστος, το οποίο συνήθως ενσωματώνεται στη τιμή πώλησης του οργανωμένου ταξιδιού. Αρκετά όμως προσφέρουν και λύσεις μέσω ατομικών συμβολαίων.

7) Πόσο εύκολα μπορούμε να διαλέξουμε;
Ούτε δύσκολο ούτε εύκολο. Η ασφαλιστική αγορά προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων. Βάζουμε κάτω και μελετάμε τις παραμέτρους και τα κριτήρια που διαμορφώνουν το κόστος αλλά και την αποδοχή της ασφάλισης μας από τις εταιρίες.
Τέτοια είναι: Η ηλικία, οι χώρες που πηγαίνουμε, η διάρκεια του ταξιδιού, η συχνότητα και η φύση του (αναψυχής ή επαγγελματικό), οι καλύψεις που επιθυμούμε. Έτσι επιλέγουμε εκείνο το πρόγραμμα που εκτιμούμε ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες μας με ένα προσιτό ασφάλιστρο. Καλό είναι να συμβουλεύεστε από επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σαν επαγγελματίες διαμεσολαβητές ευθυνόμαστε με βάση το Αστικό Δίκαιο για τη σωστή ενημέρωση του πελάτη, τα λάθη και τις παραλείψεις που μπορεί να τον ζημιώσουν από δική μας αμέλεια.

8)Πόσο καιρό πριν το ταξίδι μπορεί / πρέπει κάποιος να ασφαλιστεί;
Εφ όσον ο ταξιδιώτης είναι συνειδητοποιημένος καταναλωτής θα πρέπει να ασφαλιστεί για το ενδεχόμενο της ακύρωσης του ταξιδιού του, ευθύς αμέσως. Δηλαδή με το που θα υπογράψει τη σύμβαση με τον οργανωτή και δώσει την όποια προκαταβολή συμφωνήσει. Εάν δεν τον απασχολεί αυτό το ενδεχόμενο τότε μπορεί να το κάνει μέχρι και λίγα λεπτά πριν ταξιδέψει. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου η επίδειξη συμβολαίου ταξιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Visa προς τη χώρα που ταξιδεύει (π.χ. Κούβα) είναι. Τότε θα πρέπει να φροντίσει να ασφαλιστεί έγκαιρα. Επειδή οι χρόνοι έκδοσης των συμβολαίων και των σχετικών βεβαιώσεων διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία, συμβουλεύω πριν δώσει την εντολή για την ασφάλιση του να ενημερωθεί πρώτα σχετικά με τους χρόνους έκδοσης.

Comments are closed.