Ειδικές Ασφαλίσεις

Ποιοι είναι οι Βιομηχανικοί κίνδυνοι

Οι βιομηχανικοί κίνδυνοι αφορούν: Πιστώσεις Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων (σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ). Απώλειας Κερδών Μηχανικών Βλαβών Μεταφορές Αστικής Ευθύνης (Γενικής, Εργοδοτικής, Επαγγελματικής, Προϊόντος) Ευθύνης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου-Διευθυντών & Στελεχών (Directors & Officers – D & O) Χρηματικών Απωλειών (Ληστεία Ταμείου & Χρηματοκιβωτίου, Μεταφορά Χρημάτων, Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων) Στόλων αυτοκινήτων Ομαδικής ασφάλισης προσωπικού
Περισσότερα