Ταξιδιωτική ασφάλεια

Ταξιδιωτική Ασφάλιση – Σύμβαση Ταξιδίου: Ανάγκη για μεγαλύτερη εξειδίκευση

Όλο και περισσότερος λόγος γίνεται τελευταία στον χώρο του τουρισμού για την ταξιδιωτική ασφάλιση, αλλά και τη ‘Σύμβαση Ταξιδίου, που προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο πάντα στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία, τόσο του τουρίστα - καταναλωτή, όσο και του παροχέα τουριστικών υπηρεσιών, δηλαδή του εκάστοτε τουριστικού γραφείου ή της εταιρίας διαχείρισης ταξιδίων.…
Περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση – Πως Δουλεύει / Κριτήρια επιλογής

1) Νομοθεσία και ταξιδιωτική ασφάλιση. Τι προβλέπει ο Νόμος; Η Ταξιδιωτική ασφάλιση των εκδρομέων είναι προαιρετική. Το Π.Δ. 339/96 περί οργανωμένων ταξιδιών αναφέρει στο άρθρο 4 παρ 1β ότι ο οργανωτής ή / και ο πωλητής ενημερώνουν το καταναλωτή για τη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας στο…
Περισσότερα