Αστική ευθύνη

Σε πλήρη ετοιμότητα η INTERASCO

"Η INTERASCO ΑΕΓΑ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των όποιων αντίξοων συνθηκών προκύπτουν στην καθημερινότητα σας, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία όλου του φάσματος των εργασιών μας", διαβεβαιώνει τους συνεργάτες της εταιρίας ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTERASCOκ. Κάρολος Σαϊας. Διαβάστε το μήνυμα του κ. Κάρολου Σαϊα προς του συνεργάτες της εταιρίας: "Αγαπητοί Συνεργάτες, Η INTERASCO ΑΕΓΑ, με αφορμή…
Περισσότερα

Η αστική ευθύνη

Με τον όρο αστική ευθύνη νοείται η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προκάλεσε σε κάποιο άλλο πρόσωπο, παράνομα ή υπαίτια. Ο νόμος 3461/2006, στο άρθρο 13 ορίζει ότι προτείνων, ο σύμβουλος του προτείνοντος αλλά και όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την σύνταξη του πληροφοριακού δελτίου ευθύνονται έναντι των…
Περισσότερα