Ειδικές ασφαλίσεις

Depositphotos_7851700_original

  • Πιστώσεις
  • Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων (σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ).
  • Απώλειας Κερδών
  • Μηχανικών Βλαβών
  • Μεταφορές
  • Αστικής Ευθύνης (Γενικής, Εργοδοτικής, Επαγγελματικής, Προϊόντος)
  • Ευθύνης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου-Διευθυντών & Στελεχών (Directors & Officers – D & O)
  • Χρηματικών Απωλειών (Ληστεία Ταμείου & Χρηματοκιβωτίου, Μεταφορά Χρημάτων, Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων)
  • Στόλων αυτοκινήτων
  • Ομαδικής ασφάλισης προσωπικού