Οδική Βοήθεια

odikiΗ ULTIMATE INSURANCE AGENCY σε συνεργασία με την Interpartner Assistance προσφέρει το καλύτερο πρόγραμμα ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ στη χαμηλότερη τιμή

 • 40 ευρώ ανά έτος για Ι.Χ. και ΜΟΤΟ
 • 100 ευρώ ανά έτος για ταξί.

 

Ενδεικτικές Παροχές τoυ προγράμματος Οδικής & Ταξιδιωτικής Βοήθειας

 • Οδική βοήθεια συνεπεία Βλάβης & Ατυχήματος (με βάση τις υποχρεώσεις του Ν. 3651/2008)
 • Γεωγραφική κάλυψη σε Ελλάδα & Εξωτερικό
 • Επαναπατρισμός οχήματος και επιβατών
 • Αντικατάσταση τροχού, έλλειψη καυσίμων
 • Έξοδα διανυκτέρευσης
 • Έξοδα Μετακίνησης
 • Υγειονομική Μεταφορά
 • Υγειονομικός Επαναπατρισμός
 • Νομική Προστασία
 • Ποινική Εγγύηση

Σύντομη εταιρική παρουσίαση

Η Interpartner Assistance είναι 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου – ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία

 • 34 Υποκαταστήματα
 • Παροχή των υπηρεσιών σε 200 χώρες
 • 6.300 εργαζόμενοι
 • €929 εκ. ετήσια έσοδα
 • 5.2% ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (2010)
 • 9 εκατομμύρια υποθέσεις / ετησίως

Στην Ελλάδα:

 • 23 χρόνια παρουσίας
 • 24/7
 • 700 συνεργάτες/προμηθευτές
 • 68 εταιρίες – πελάτες (Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Αυτοκινητοβιομηχανίες)
 • 300.000 υποθέσεις / έτος
 • 1.200.000 εισερχόμενα τηλεφωνήματα

Πιστοποίηση – Επιχειρησιακή συνέχεια

 • ΙSO 9001:2008
 • CMP Crisis Management Certification (Πιστοποιητικό ετοιμότητας διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών μεγάλης κλίμακας)
 • BCP Disaster Recovery & Business Continuity, [υνατότητα ανάκαμψης από καταστροφή & επιχειρησιακής συνέχειας , για τα τμήματα βοηθείας που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης και την ανάπτυξη ενός μοντέλου εγρήγορσης, όταν ένα ατυχές γεγονός πλήξει την επιχείρηση.