Μεταφορές

header-transportΗ ασφαλιστική κάλυψη μεταφοράς εμπορευμάτων καλύπτει όλα τα είδη των εμπορευμάτων και αφορά την εισαγωγή ή την εξαγωγή των εμπορευμάτων από και προς την Ελλάδα και εντός της Ελλάδος με όλα τα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο).

Η ασφαλής μεταφορά όλων των φορτίων – και όχι αποκλειστικά των επικίνδυνων – αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας τόσο για τους επαγγελματίες των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όσο και για την κοινωνία ευρύτερα, καθώς συμβάλλει στην πρόληψη ατυχημάτων, που κοστίζουν σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, έχουν συνεπώς οικονομικό και γενικότερο όφελος από την ασφαλή διεκπεραίωση της οδικής μεταφοράς των φορτίων.

  • Η ασφάλιση μεταφορών παίζει σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο καθώς παρέχει προστασία από ζημίες και απώλειες και επιτρέπει στους συναλλασσομένους να αναλαμβάνουν μεγαλύτερους εμπορικούς κινδύνους επεκτείνοντας σημαντικά τις δραστηριότητές τους.
  • Η ασφάλιση των μεταφορών βοηθάει, άλλωστε, στην επίτευξη γοργότερων ρυθμών στο θέμα της οικονομίας.
  • Ο Κλάδος Μεταφορών ασφαλίζει εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της διακίνησής τους με αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς (οδικώς, σιδηροδρομικώς, ατμοπλοϊκώς, οδικώς, ταχυδρομικώς ).
  •  Η έκταση της κάλυψης της μεταφοράς εξαρτάται από τις καλύψεις που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

ΠΗΓΗ: http://www.ektelonismos.com