Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Travel_insuranceΗ Ταξιδιωτικής Ασφάλιση σας καλύπτει απόλυτα σε περίπτωση ταξιδιωτικού ατυχήματος και αποζημιώνει για τους κινδύνους:

Απώλεια Ζωής από ατύχημα

Μόνιμη ή μερική ανικανότητα από ατύχημα

Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα

Απώλεια αποσκευών

Καθυστέρηση άφιξης αποσκευών

Kαθυστέρηση πτήσης