Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Εισαγωγή:

Η εταιρεία «Τσερεζόλε Γρηγόρης & Σια Ασφαλιστικά Πρακτορεία Ε.Ε.» (εφ’ εξής «η Εταιρεία») έχει δημιουργήσει τον παρόντα δικτυακό τόπο www.insurer.gr με σκοπό την επικοινωνία, πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με τις δυνατότητες ασφάλισής τους ή επιλογής ασφαλιστικών προγραμμάτων σε εταιρία της δικής τους επιλογής από τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία εγνωσμένους κύρους ασφαλιστικές εταιρείες. Η χρήση του δικτυακού τόπου διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης τους έχει προσεκτικά αναγνώσει και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα συμμορφούμενος με αυτούς. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Με την εξαίρεση των ρητώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν στην Εταιρεία μας ή/και στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την Πνευματική και Βιομηχανική ιδιοκτησία.. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της Εταιρείας μας ή των δικαιούχων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υποχρεώσεις επισκέπτη Χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Ο Χρήστης/Επισκέπτης υποχρεούται κατά την αναζήτηση πληροφοριών, όταν και εάν αυτό απαιτείται να παρέχει προς την εταιρεία μας αληθή στοιχεία και προσωπικές πληροφορίες (αποδεχόμενος την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας μας) Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης

Σύνδεσμοι (Links)

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή «δεσμών», hyperlinks και διαφημιστικών banners. Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του δικτυακού τόπου, κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Εταιρεία. Σας συστήνουμε να συμβουλεύεστε τη σελίδα που αφορά τους όρους ή την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου στους συνδεδεμένους ιστότοπους ώστε να κατανοείτε το αν η χρήση του ιστότοπου μπορεί να σας επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου στον παρόντα δικτυακό τόπο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή των servers του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα. Η Εταιρεία, παρ’ όλο που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για το αντίθετο, δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη ούτε υπαιτιότητα για τυχόν ζημιές ή ιούς που μπορεί να πλήξουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλου περιουσιακού σας στοιχείου σαν αποτέλεσμα της πρόσβασης, χρήσης ή αναζήτησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή για το κατέβασμα των όποιων στοιχείων, δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο ή ηχητικού υλικού από το διαδικτυακό τόπο. Η παρούσα εξαίρεση ευθυνών καλύπτει επίσης τους συνεργάτες της Εταιρείας

Δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων

Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από το δικτυακό τόπο «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή συναγόμενη. Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντίθετα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας και των συνεργατών της Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι τα προσφερόμενα προϊόντα και παρεχόμενες πληροφορίες και υπηρεσίες μέσω του δικτυακού τόπου αφορούν τον κάθε επισκέπτη/ χρήστη, ή ότι οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες θα προβούν στην σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης με τον Επισκέπτη/Χρήστη. Κάποια από τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δύνανται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάποιους Χρήστες/Επισκέπτες, ή να μην προσφέρονται στην γεωγραφική τοποθεσία τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε δηλώσεις αναφορικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης των στοιχείων του παρόντος διαδικτυακού τόπου είτε ως προς την ορθότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία τους, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι πληροφορίες και οι περιγραφές που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελούν απαραίτητα ολοκληρωμένες περιγραφές όλων των ισχυόντων όρων, εξαιρέσεων και προϋποθέσεων για την σύναψη οιασδήποτε ασφαλιστικής σύμβασης και παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο ισχύοντες κάθε φορά όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή στη σχετική συμφωνία προϊόντος ή υπηρεσιών

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τον Ιστότοπο αυτό διέπονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία και το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου αρμόδια είναι τα κθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της πόλςη των Αθηνών.

Μεταβολές

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί το περιεχόμενο των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση με δημοσίευση των μεταβολών αυτών στον ιστότοπο. Οι χρήστες αποδέχονται ότι κάθε φορά που χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού.